Hockeyligan byter namn till SHL

Sveriges högsta serie i ishockey, Elitserien, byter nästa år namn till SHL. Denna bokstavskombination är en förkortning för så väl det nya fullständiga svenska namnet Svenska hockeyligan som det nya internationella namnet Swedish Hockey League.

Bakom namnbytet ligger en ambition om att förtydliga ligans varumärke, och man har genomfört ett omfattande varumärkesarbete tillsammans med en PR-byrå under en längre tid. Tidigare har nämligen en rad olika namn figurerat i olika sammanhang: även om Elitserien har dominerat i nationella sammanhang har även Hockeyligan, Svenska hockeyligan och SHL förekommit.

Ökad konkurrens och växande internationell marknad är trolig bakgrund till namnbytet
Nu återstår det att se om den nya beteckningen får genomslag i folkmun – och i så fall hur snabbt – eller om gemene man i Sverige ihärdigt kommer att hålla fast vid det sedan länge inarbetade ”Elitserien”. Värt att notera är att man med det nya namnet ansluter sig till samma namnmönster som till exempel NHL och KHL, världens två största hockeyligor, vilket gör det troligt att det faktiskt blir lättare att sprida namnet utomlands i och med att människor snabbt känner igen mönstret och kan koppla förkortningen till en logisk engelsk betydelse.

En stor del av anledningen till att man känt ett behov av att stärka sitt varumärke lär med all säkerhet också vara att man känner av en ökad konkurrens ifrån allt fler ligor, då allt fler svenska hockeyprofiler spelar i NHL och den ryskdominerade östeuropeiska ligan KHL har fått en kraftigt höjd status under de senaste åren. Samtidigt finns rimligtvis en allt större potentiell marknad internationellt för Sveriges högsta liga i ishockey, som alltjämt är en av de allra bästa i världen – inte minst i och med den nya teknikens underlättande av matchsändningar till stora delar av världen via till exempel internet.